Jardunaldia: ‘Hiri iraunkorren erronka XXI.mendean’ / Jornada: ‘El reto de las ciudades sostenibles en el siglo XXI’

 

LETRAS logo COLEGIO TRAZADO CON LETRAS_vectorizedcentral_gvMarca Cámarabilbao

JARDUNALDIA

‘Hiri iraunkorren erronka XXI.mendean’

 

 • Jardunaldia Euskal Kazetarien Elkarteak eta Kazetarien Euskal Elkargoak antolatu dute Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren eta Bilboko Ganberaren laguntzaz

Otsailaren 9an, osteguna, Euskal Kazetarien Elkarteak eta Kazetarien Euskal Elkargoak, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren eta Bilboko Ganberaren laguntzaz, jardunaldi bat antolatu dute ‘Hiri iraunkorren erronka XX.mendean’ izenburupean. Ekitaldia 11:00etatik 13:30etara izango da Bilboko Merkataritza Ganberako Consulado Aretoan – Alda. Recalde, 50 – 3.solairua.

Jardunaldian kazetari espezializatuak egongo dira eta euren iritziak eta baloratzeak emango dituzte adituek esandakoaren inguruan.

ADITUAK ETA BERE PARTE-HARTZE GAIAK:

 • Bilbo hiriaren garapen urbanístico eta ekonomikoa. Hizlaria: Ibon Areso. Bilboko alkate ohia eta arkitektoa.
 • Hiria genero ikuspegitik ilusita. Hizlaria: Isabela Velázquez. Arkitektoa. GEA 21 kontsultorea.
 • Gizarte kohesionatua. Giza-eskalazko hiria. Hizlaria: Gorka Espiau. The Young Foundation-eko Hirietarako Berrikuntza zuzendaria. Ikertzailea, Lehendakari Agirre Giza eta Politika Azterketen Zentrua.
 • Ingurumena eta aldaketa klimatikoa. Karbonoz libre dagoen hiri baterantz. Hizlaria: Julen Rekondo. Kimikaria eta ingurune-kontsultorea.
 • Gobernantza berri bat. Hizlaria: Ibon Zugasti. Prospektiker, S.A.ko zuzendari gerentea eta LKS-eko (Mondragón Taldea) Nazioarteko Proiektuen zuzendaria.
 • Birsorkuntza hiritarra eta giza-jasangarritasuna. Hizlaria: Pedro Javier Jáuregui Fernández. Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saileko

Joan nahi baduzu, idatziguzu asociacion@periodistasvascos.com edo info@colegiovascodeperiodistas.com helbideetara.

 


 

 

JORNADA

‘El reto de las ciudades sostenibles en el siglo XXI’

 

 • La jornada está organizada por la Asociación Vasca de Periodistas y el Colegio Vasco de Periodistas , con la colaboración del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco y la Cámara de Bilbao

El jueves 9 de febrero la Asociación Vasca de Periodistas y el Colegio Vasco de Periodistas, con la colaboración del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco y la Cámara de Bilbao, organizan la jornada ‘El reto de las ciudades sostenibles en el siglo XXI’. El acto se desarrollará de 11:00 a 13:30 en la Cámara de Comercio de Bilbao – Salón Consulado Aretoa – Alda. Recalde, 50 – 3ª planta.

En la jornada contaremos con periodistas especializados que intervendrán para exponer su opinión y apreciación  sobre los temas expuestos por los expertos.

EXPERTOS Y TEMAS PARA SU INTERVENCIÓN:

 • El desarrollo urbanístico y económico de la ciudad de Bilbao. Ponente: Ibon Areso. Ex alcalde de Bilbao y arquitecto.
 • La ciudad vista desde la perspectiva de género. Ponente: Isabela Velázquez. Arquitecta. Consultora GEA 21.
 • Sociedad Cohesionada. Ciudad a Escala Humana. Ponente: Gorka Espiau. Director de Innovación para Ciudades y Regiones, The Young Foundation. Investigador, Centro de Estudios Sociales y Políticos Lehendakari Agirre.
 • Medio ambiente y cambio climático. Hacia una ciudad libre de carbono. Ponente: Julen Rekondo. Químico y consultor ambiental.
 • Una nueva Gobernanza. Ponente: Ibon Zugasti. Director gerente de Prospektiker, S.A., y Director de Proyectos Internacionales de LKS (Grupo Mondragón).
 • Regeneración urbana y sostenibilidad social. Ponente: Pedro Javier Jáuregui Fernández. Viceconsejero de Vivienda del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial del Gobierno Vasco y Vivienda del Gobierno Vasco.

Si quieres asistir, escríbenos a asociacion@periodistasvascos.com o a info@colegiovascodeperiodistas.com

 

 

 

 

About AVP