OFERTA Workshop Presencia y Voz / Presentzia eta Ahotsa Workshopak ESKAINTZA

Sin título

OFERTA de Coaching Factory para:

Coaching Factoryren ESKAINTZA:

 

ASOCIACIÓN VASCA DE PERIODISTAS y COLEGIO VASCO DE PERIODISTAS

EUSKAL KAZETARIEN ELKARTEA eta KAZETARIEN EUSKAL ELKARGOA

Precio PRESENCIA: 90€………………………    ASOCIADOS/AS y COLEGIADOS/AS: 70€

Precio VOZ: 75€………………………………….     ASOCIADOS/AS y COLEGIADOS/AS: 65€

LOS DOS WORKSHOPS: 135€………………………….. ASOCIADOS/AS y COLEGIADOS/AS: 120€

 * WORKSHOP: Saca tu presencia a escena / Atera  ezazu zure presentzia eskenara

Técnicas teatrales, juegos escénicos para que tu sola presencia cuente, antes de que hables. No pierdas esos segundos valiosos en el que las personas te están catalogando antes de que empieces a hablar. Según cómo digas lo que digas, tu mensaje llegará, o no.  / Antzerki teknikak, zure presentzia soilak hitz egin baino lehen garrantzia izateko joko-eskenikoak. Ez galdu segundu baliotsu horiek non hitz egiten hasi baino lehen pertsonek katalogatzen zaituzten. Segun eta nola esaten duzun esaten duzuna, zure mezua helduko da, ala ez.

Fecha/Data: 2 de junio (viernes, 16:00-20:00) / ekainak 2 (ostirala, 16:00-20:00)
Lugar/Tokia: ICAZA CoLaborAndo, Alameda mazarredo, 47, Bilbao)
Profesora/Irakaslea: Leticia Sánchez, coach y actriz teatral / coach eta antzerki-aktorea

* WORKSHOP: Saca tu mejor voz al hablar en público / Atera ezazu zure ahotsik hoberena publikoki hitz egoterakoan

Técnicas vocales para que las cualidades únicas de tu voz apoyen tu mensaje. Enamora a quien te escucha con tu mejor voz. Se puede entrenar. Tomando conciencia de las características de tu voz, podrás actuar sobre ella y utilizarla de manera más efectiva para obtener el mayor rendimiento en tus presentaciones. / Zure ahotsaren nolakotasun berdingabeari laguntzen dioten teknika bokalak. Maitemindu ezazu entzuten zaituena zure ahotsik hoberenarekin. Entrena daiteke. Zure ahotsaren ezaugarriak zeintzuk diren badakizu, berarengan eragina izan dezakezu et aeta modu eraginkorragoan erabili zure aurkezpenei etekin handiago ateratzeko.

Fecha/Data: 9 de junio (viernes, 16:00-19:30) / ekainak 9 (ostirala, 16:00-19:30)
Profesora/Irakaslea: Verónica Patino, logopeda y coach / logopeda eta coach

Inscripción e información/Izen emateak eta informazioa:

info@coachingfactory.es  y en el teléfono 616988708 telefonoan.

 

 

About AVP