Sobre el Colegio Vasco de Periodistas – Euskal Kazetarien Elkargoari buruz

En junio de 2012, fue aprobada la ley de creación del Colegio Vasco de Periodistas, que ha sido un viejo anhelo de nuestra profesión.

La ley encarga a la Asociación Vasca de Periodistas-Euskal Kazetarien Elkartea, como promotores, que conduzcamos el proceso constituyente. La primera tarea es crear el censo de los futuros colegiados.

Si cumples las condiciones que la ley establece, puedes integrarte como colegiado. Para ello basta con que nos dirijas una carta indicándonoslo (asociacion@periodistasvascos.com) . Después, nos pondremos en contacto contigo para solicitarte la documentación necesaria.

La ley dice literalmente:

Artículo 3. Ámbito personal. 1. El Colegio Vasco de Periodistas agrupará a profesionales que se encuentren en posesión de la titulación universitaria en Ciencias de la Información, rama de Periodismo, Comunicación Audiovisual o titulación declarada equivalente.

Por el momento, y hasta su constitución formal, la integración en el Colegio no supondrá carga económica alguna. Una vez constituido el Colegio, los propios colegiados tomarán las decisiones que consideren oportunas al respecto de su funcionamiento, financiación, etc.

Si te surgen dudas de otro tipo, escríbenos y estaremos encantados de resolvértelas.

journal

Jakingo duzunez, 2012ko ekainean Euskal Kazetarien Elkargoa sortzeko legea onartu egin zen, hauxe, gure elkartearen aintzinako lera izan delarik.

Legeak Euskal Kazetarien Elkarteari egin dio enkargua, sustatzaileak baita, prozesu eratzailea gidatzeko. Lehenengo zeregina geroko elkargokideen errolda sortzea da.

 

Zuregana zuzentzen gara hurrengo hau jakinarazteko: legeak ezartzen dituen baldintzak betetzen badituzu elkargoan sar zaitezke. Horretarako gutun bat besterik ez diguzu bidali behar elkargokide izan nahi duzula adieraziz (asociacion@periodistasvascos.com) . Ondoren, zurekin harremanetan jarriko gara beharrezkoa dugun dokumentazioa eskatzeko.

 

Legeak hitzez hitz dio:

 

3 Artikulua. Esparru pertsonala. 1. Euskal Kazetarien Elkargoak Informazio zientzien titulazioa duten profesionalak taldekatuko ditu, Kazetaritza edo Ikusentzunezko komunikazio adarrak edota baliokide den beste titulazioren bat.

 

Momentuz, eta bere eraketa formalera arte, Elkargoan sartzeak ez du inolako zama ekonomikorik suposatuko. Elkargoa eratutakoan, elkargokideek  hartu beharreko erabakiak hartuko dituzte funtzionamendu, finantziazio, etabarren inguruan.

Bestelako zalantzarik baduzu, idatziguzu eta atseginez argituko dizkizugu.

About the Author